1
Pip-számolás

Kevés kivétellel a kezdő-középhaladó backgammon játékosok rémálma a pip (mezőpont) számolás. Még azok is, akik jók összeadásban zavarba kerülhetnek a táblánál. Egy fontos meccsen egy bonyolult állás pipjeit összeszámolni kellemetlenül hosszú ideig is eltarthat, óra mellett pedig talán bele sem kezd senki, aki nem tudja rövid idő alatt nagy biztonsággal összeadni a mezőszámokat. Pedig már egy 7 pontos meccsen bizonyára akad jó néhány momentum, amikor a megfelelő lépés a pipek függvénye.

Elinduljunk-e egy dupla ötössel az ellenfél ötös pontján lévő horgonyunkkal? Kell-e duplázni és el kell-e fogadni a duplát egy adott no-kontakt szituációban?

Számos módszert kidolgoztak a pip-számítás megkönnyítésére, most ezek közül a legkevesebb számolást, a legkevesebb gyakorlást és a legkevesebb átmeneti eredmény megjegyzését megkívánó,  a Douglas Zare által kidolgozott, Half Crossover technikát mutatjuk be, dőlt betűvel szedve néhány olyan trükköt is elárulunk, mellyel a számolás tovább gyorsítható.

 

Half-Crossover technika

Crossovernek vagy keresztezésnek hívjuk azt, amikor a bábuk az egyik negyedből átkerülnek egy másikba. A keresztezéseket számolni könnyű, de nem ad elég információt a mezőpontokról. Ha azonban minden negyedet megfelezünk, vagyis 8 három mezőből álló tripletet hozunk létre, ez már jó lehet valamire.

1. Triplet számolás

2

Fekete szempontjából tehát az otthonában lévő két triplet az 1-2-3 és a 4-5-6, az udvarában pedig a 7-8-9 és a 10-11-12 tripletek vannak, a legtávolabbi triplet pedig a 22-23-24.

Most tételezzük fel, hogy nem a kipakolás a célunk, hanem a 4-5-6 tripletbe való bepakolás. Ekkor a 7-8-9 tripleten álló bábuknak egy tripletet kell mozdulniuk, a 10-11-12-esen állóknak kettőt, a 13-14-15-ösön állóknak hármat, és így tovább, a 22-23-24-esen állóknak pedig hatot – a fenti ábrán jelzett módon. Az 1-2-3-as tripletről a bábuknak visszafelé kell mozogniuk egyet.

Példaként véve a kezdőállást, Fekete 5 bábuja már a kívánt céltripletben van, háromnak kell egyet mozdulnia (a 8-as mezőről), 5 bábunak három keresztezésre van szüksége (13-as mezőn) és a két futónak (24-es mező) 6-6 keresztezést kell megtenni míg hazaér. Ez összesen 3x1+5x3+6x2, vagyis 3+15+12=30.

Tipp: Ha csak annyit akarsz tudni, hogy ki vezet a versenyben, akkor itt meg is lehet állni. Két triplet vezetés már meggyőzően mutatja a pip-előnyt.

 

2. Közelítő pip eredmény

Ha mind a 15 bábu az ötös ponton állna, úgy a pip 15x5=75 volna. Ehhez képest minden távolabbi bábu tripletenként 3 további pipet jelent. Az előbb összeszámolt 30 tripletre tehát 3x30=90 mezőpontot számolunk pluszba a 75-höz képest. Vagyis (3x30)+75=90+75=165, ez a megközelítő pip értéke az állásnak.

Tipp: Akik szívesebben megjegyezik néhány referencia triplet értékét, hogy ne kelljen nagy számokkal kalkulálni, azoknak ajánljuk figyelmébe az alábbi táblázatot:

tripletek száma -15 -5 0 5 15 25
pip 30 60 75 90 120 150

A 30 tripletet a táblázat alapján úgy számoljuk át, hogy az ismert 25 triplet értékéhez hozzáadunk tripletenként 3 pontot, vagyis: 150+(5x3)=150+15=165.

 

3. Finomhangolás

A triplet három tagja közül az, amelyik a középső mezőhöz képest az otthonhoz közelebbi -1, amelyik a középsőhöz képest az otthontól távolabbi +1 pipet jelent a végelszámolásban.

3

A közelítő eredményt úgy kaptuk meg, hogy azt feltételeztük, hogy a tripletekben álló bábuk középen vannak. Ehhez képest a 7-8-9 tripletben a 9-es mezőn lévő bábuk eggyel messzebb vannak a triplet közepétől, vagyis bábunként +1 pipet kell számolnunk. Ugyanígy, a 7-es mezőn lévő bábukért egy-egy pipet le kell vonnunk.

A kezdőállásra visszatérve: a közelítő eredményként kapott 165 pipet az alábbi módon korrigáljuk. A 6-os mezőn álló 5 bábuért +5, a 13-as mezőn állókért –5, a 24-es mezőn állókért +2 pontot számolunk. A 8-as mezőn álló bábu a triplet közepén van, ezért nem szorul korrekcióra. Az eredmény így +5-5+2=2, vagyis 165+2=167.

Tipp: A gyakorlatban sokszor érdemes összepárosítani az egymást kioltó korongokat. A kezdőállásnál gyorsan vizualizálható, hogy a 6-os és a 13-as mezőkön álló bábuk összege 0, így csak a 24-es ponton lévő bábukért kell 2 pontot hozzáadni a közelítő eredményhez.

 

4. A kipakolt és a sorompón álló bábuk

A módszer, bár ezekre az esetekre is kiterjeszthető (a sorompó számolható 7, a kipakolt bábu -2 triplet távolságra úgy, hogy a sorompón lévő bábuk finomhangolásakor –1, a kipakolt bábuk számításakor +1 korrekciót kapnak), egyszerűbb számítást ajánlunk. Mivel sok kiütött bábu esetén ritkán fontos a mezőpont számolás, és sok levitt bábu esetén gyakran más számítást érdemesebb használni (Keith-szám, hátralévő dobások száma), így elég azt megjegyezni, hogy a sorompón lévő bábukért +20, a kivitt bábukért –5 pontot adunk.

 

5. Példák

1. példa: Elinduljunk-e egy dupla ötössel az ellenfél ötös pontján lévő horgonyunkkal?

4

A döntéshez tudnunk kell a Fekete és Piros pip-különbségét. Ha a d5 lelépése után Fekete vezet a versenyben, úgy el kell indulnia, de ha hátránya meghaladja a 20 pipet, úgy maradnia kell a horgonnyal és a hármas mezőt kell megcsinálnia.

Fekete:

1. lépés: (-1x1)+(1x2)+(2x2)+(3x3)+(5x2)=-1+2+4+9+10=24

2. lépés: (24x3)+75=72+75=147

3. lépés: -1+3+1-3=0

eredmény: 147

Piros:

1. lépés: (-1x2)+(1x4)+(2x3)+(4x2)=-2+4+6+6=14

2. lépés: (14x3)+75=42+75=117

3. lépés: +2+2-2=2

eredmény: 117+2=119

A különbség tehát 28 pip, vagyis a d5 lelépése után Fekete hátránya még mindig 8 pip lesz, vagyis nem szabad elindulnia.

Tipp: Vegyük észre, hogy a fenti állásnál elég a pip különbséget tudnunk. Kiszámoljuk a tripleteket (Fekete: 24, Piros: 14), amiből látjuk, hogy Fekete 10 triplet hátrányban van, mely (10x3) 30 pip hátrányt jelent. A harmadik lépés gyors elvégzése után látható, hogy a különbség mindössze 2 mezőponttal módosul Piros hátrányára.

2. példa: Kell-e duplázni és el kell-e fogadni a duplát az alábbi no-kontakt szituációban?

5

Azt tudjuk, hogy no-kontakt szituációban 60 pip felett alkalmaztható a 8-9-12 szabály, vagyis ha előnyünk legalább 8% középen lévő, 9% nálunk lévő duplázó kocka esetén, akkor dupláznunk kell, az ellenfél pedig 12%-ig el kell fogadja a kockát. A döntéshez pontos mezőpont számokra van szükségünk.

Fekete:

1. lépés: (-1x4)+(1x6)=-4+6=2

2. lépés: (2x3)+75=6+75=81

3. lépés: 2+3-4=1

eredmény: 81+1=82

Piros:

1. lépés: (-1x4)+(1x3)+(2x3)=-4+3+6=5

2. lépés: (5x3)+75=15+75=90

3. lépés: +2-2+4-3-2=-1

eredmény: 90-1=89

Fekete előnye (89-82) 7 pont. 82-nek az 1%-a durván 0,8 – vagyis 0,8x8=6,4 pontos előny elég a duplázáshoz és a duplát 0,8x12=9,6 pontos előnyig el kell fogadni. A pip számolás után tudjuk, hogy a helyes döntés: dupla-elfogadás.

Tipp: A tripletünk számát elosztva néggyel és az eredményhez hatot adva megkapjuk mezőpontjaink 8%-át, míg ezt megszorozva 1,5-tel mezőpontjaink 12%-át kapjuk.

8%: (2/4)+6=0,5+6=6,5

12%: 6,5x1,5=9,75

A három triplet különbség (3x3) megközelítőleg 9 pip előnyt jelent, melyet a 3. lépés szerint korrigálva megjapjuk a pontos eredményt, a 7 mezőpontot. Dupla-elfogadás.

 

Cluster-számolás

A pip számolás másik elterjedt formája, a fenti triplet számoláshoz képest kevésbé mechanikus, jóval intuitívebb, mintázatfelismerésen alapuló technika. A számoló a korábban memorizált referencia pozíciók segítségével nagyobb csoportok pipjeit adja össze, ha szükséges, előtte fejben átalakítja a pozíciót a referenciaállásoknak megfelelően.

A technikát itt nem ismertetjük részleteiben, de néhány referencia állás bármikor kapóra jöhet.

6

A fenti ábrán valamennyi bekeretezett csoport pipjeinek száma: 30.

7

A kék nyilakkal összekötött korongok pip összege 20, a zöldekkel összekötötteké 30. A szemben lévő korongok összege mindig 25 (sárga nyíl).

8

Az egybefüggő, két korong magas horgonyokból álló falak számítása a következő. Páratlan hosszú fal esetén a középső korong pip számát szorozzuk a falat alkotó bábuk számával. Páros fal esetén a két középső korong pipösszegét szorozzuk a fal hosszának a számával.

 

Felhasznált irodalom:
Douglas Zare: The Half-Crossover Pipcount (2000)
Robert Townstend: The Norther Michigan Pip Count (2006)
Jack Kissane: Cluster Counting (1992)